ArchiXL

Leren

Een mens leert op vele momenten in zijn leven. Dit kan zijn tijdens een opleiding, maar zeker ook op de werkplek. Wij zijn van mening dat als u zich bewust bent van een gat in uw kennis of als u merkt dat u te weinig ervaring hebt, u openstaat voor leren. U zult een antwoord willen op uw vragen, u wilt het gat vullen of ervaring opdoen. Leren bestaat uit de zoektocht, de reflectie op de zoektocht en in de meeste gevallen ook het antwoord.

Praktijkgericht

ArchiXL opleidingen gelooft in het doelgericht en praktisch inzetten van IT-architectuur. Daarom zijn al onze docenten mensen uit de praktijk. Zij werken dagelijks in de praktijk als architect bij klanten. De docenten hebben ervaring opgedaan binnen diverse sectoren en zijn op de hoogte van de belangrijkste IT best-practices. Deze waarden zijn terug te vinden in onze opleidingen. Naast theorie, vinden wij het met name belangrijk dat u er in uw eigen praktijk mee aan de slag kan. De contactdagen zijn daarom gevuld met workshops, (thuis)opdrachten en handvatten om in uw eigen praktijk met de stof aan de gang te gaan.

Leren van elkaar

Wij vinden een opleiding effectief als er van elkaar geleerd wordt. U bent een professional met uw eigen ervaring, zo ook uw mede-groepgenoten en de docent. Wij dagen u allen uit om de ervaringen die u heeft met de groep te delen. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van het lerend vermogen van de groep en de docent.

Just in Time

Leren is effectiever als u het direct kunt toepassen in uw praktijk. Daarom adviseren wij al onze deelnemers een opleiding bij ons te volgen op het moment dat u de mogelijkheid heeft om de lesstof direct toe te passen in uw praktijk of wanneer u aan een nieuwe stap in uw carriere toe bent.

Leerrendement

Om het leerrendement van het traject zo hoog mogelijk te maken gaan we uit van een ‘Total Learning Experience’. Leren moet niet pas beginnen als het traject start en eindigen als het traject stopt, maar lang voor de start en lang na het einde. Dit betekent dat wij u zullen vragen om al voor de start van een traject bezig te zijn met de stof. Na het einde van het traject houden wij contact met u over de verwerking in de praktijk. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid van coaching on the job.


Menu - Responsive