ArchiXL

Vertrouwt u de management-informatie die u ontvangt? Hebben uw medewerkers direct toegang tot alle relevante gegevens over uw klanten?

Inzicht in bedrijfsprocessen

Gegevens zijn de basis voor uw bedrijfsprocessen en het is essentieel dat deze beschikbaar en kwalitatief hoogwaardig zijn. Mastergegevens zijn het belangrijkste omdat zij de basis vormen voor andere gegevens. ArchiXL kan u inzicht geven in deze organisatiegegevens en de mate waarin ze beschikbaar zijn voor verschillende bedrijfsprocessen. We maken een informatiemodel met de belangrijkste gegevenssoorten en onderzoeken samen met u of de beschikbaarheid van deze gegevens is geborgd in uw kernapplicaties. Dit leidt tot concrete verbeterpunten waarmee u uw informatievoorziening beter op orde brengt. Ook adviseren we u over het organisatorisch borgen van gegevensbeheer.

Datawarehousing en Business Intelligence

ArchiXL heeft ervaring met het opstellen van informatiemodellen in veel verschillende sectoren, zoals onderwijs, (lokale) overheid, pensioenbeheer en verzekeren. Daarnaast weten we welke applicaties het best in staat zijn de verschillende gegevenssoorten te beheren. Hiervoor hebben we verschillende referentiemodellen beschikbaar. We werken samen met DIKW, specialist op het gebied van datawarehousing en Business Intelligence, waardoor we onze adviezen ook direct kunnen laten uitvoeren.

Downloaden whitepaper


Menu - Responsive