ArchiXL

ArchiXL is ook aanwezig in andere sectoren zoals retail en dienstverlening. In het algemeen is architectuur belangrijk voor alle organisaties die geconfronteerd worden met veel veranderingen en behoefte hebben aan een gestructureerde aanpak voor het omgaan met deze veranderingen.

C1000

ICT-architectuur-C1000

Bij C1000 heeft ArchiXL de enterprise architect gecoached teneinde de effectiviteit van de architectuurfunctie te verbeteren. Samen met de architect is gekeken naar de huidige organisatie, processen, methoden en architectuurdocumenten en is een aanzet gegeven voor verbetering. In dat kader zijn ondermeer een architectuurraamwerk, bedrijfsfunctiemodel en bedrijfsobjectmodel opgesteld. Daarnaast is een rapport geschreven over de inrichting van de architectuurfunctie bij C1000.

"ArchiXL heeft ons geholpen om de theorie rond het werken ‘onder architectuur’  te vertalen naar een pragmatische aanpak die goed past bij C1000. Vanuit de expertise van ArchiXL hebben we de praktische toepasbaarheid van architectuur binnen onze organisatie kunnen vergroten.” (Marcel Dijkman, Enterprise architect)


Menu - Responsive