ArchiXL

Op donderdag 25 februari 2016 werd de Best Practice Big Data georganiseerd in Leeuwarden met het CJIB in de rol van gastheer.

Tijdens de bijeenkomst werd o.a. gekeken naar de ontwikkelingen rondom Big Data, de kansen van Big Data voor het Noorden en werden kennis en ervaringen gedeeld over uitgevoerde en lopende Big Data projecten van de aangesloten organisaties van Samenwerking Noord. Jan Willem van Veen en Ger Brink hebben namens DUO verteld hoe daar wordt omgegaan met Big Data. De presentatie is beschikbaar op de site van Samenwerking Noord.


Menu - Responsive