ArchiXL

Er is in de maart 2016 editie van het blad Informatie een artikel verschenen over een referentie-architectuur voor ECM.

Content heeft een belangrijke rol in de informatievoorziening van organisaties. Bovendien groeit de hoeveelheid content door de huidige digitalisering enorm. Daarom is aandacht voor de plaats van content in een organisatie geboden. Daarnaast moeten we in staat zijn content gedurende de gehele levenscyclus adequaat te ondersteunen. Architectuur kan daarvoor een waardevol instrument zijn. Het artikel zoals verschenen in het blad Informatie beschrijft een referentie-architectuur voor ECM die als basis voor een stappenplan bruikbaar is. Het model dat daarin wordt gebruikt (zie ook hieronder) is ook beschikbaar in digitale vorm op Slideshare.

ecm

 


Menu - Responsive