ArchiXL

ArchiXL heeft voor het gebruiksvriendelijk publiceren van enterprisearchitectuur een nieuw platform: ArchiMedes™

ArchiMedes™ is een kant-en-klaar platform waarop u architectuurmodellen kunt publiceren die u heeft opgesteld met bestaande tools als ARIS, BiZZdesign Architect of Archi*. U kunt die specialistische kennis met ArchiMedes™ ontsluiten en combineren met andere kennis zoals procesmodellen of een CMDB. U bepaalt zelf wie er toegang hebben en u kunt kennis toegankelijk maken op een voor elke doelgroep geschikte, eigen wijze. En met het interactieve karakter van ArchiMedes™ kunnen uw medewerkers vanuit Business en IT zelf bijdragen aan de architectuur door kennis aan te vullen, te corrigeren en te bediscussiëren. De architectuur die nu nog exclusief van de architecten is, wordt zo een architectuur van de hele organisatie!


Menu - Responsive