ArchiXL

WikiXL heeft inmiddels een aantal wiki's geïmplementeerd, waarbij de nadruk heeft gelegen op het ondersteunen van kennismanagement van architectuur. In dat kader zijn verschillende generieke en organisatie-specifieke architecturen vertaald naar een gestructureerde en semantisch rijke vorm. Zo zijn er ondermeer wiki's gerealiseerd in opdracht van ICTU het ministerie van OCW, de gemeente Venlo, de gemeente Almelo, Kennisnet, saMBO-ICT, Logius, InterProvinciaal overleg (IPO) en het Waterschapshuis. Een aantal van deze wiki's zijn ook vrij toegankelijk. Daarnaast is er op eigen initiatief een aantal wiki's ingericht met daarin de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur, Gemeentelijke Model Architectuur en de ArchiXL IT-referentie-architectuur

Triple A encyclopedie

Het MBO onderwijs verandert en de vraag naar flexibel, betaalbaar en goed georganiseerd onderwijs groeit. Daarom voldoen de huidige ICT systemen niet altijd meer. Als ICT aan vervanging toe is, is het de vraag waar de nieuwe systemen aan moeten voldoen? Triple A geeft hier antwoord op.

Een netwerk van ROC’s en AOC’s werkte daarom aan een gezamenlijke visie op onderwijsvernieuwing. De visie werd, aan de hand van de processen binnen een onderwijsinstelling, uitgewerkt in een procesmodel. De consequenties daarvan voor de ondersteunende systemen zijn beschreven in de functionele ontwerpen en architectuur van Triple A. De visie, architectuur en functionele ontwerpen zijn gebundeld in de Triple A encyclopedie.

Deze wiki is vrij toegankelijk

TripleA

Voor deze wiki heeft WikiXL samen met Netwinst een speciale frontend ontwikkeld, die de content ophaalt uit de wiki-backend. Ook deze is speciaal vormgegeven in samenwerking met Bitman

TripleAwiki

 

ICTU - Architectuur Rijksdienst

Deze wiki is opgezet voor de ondersteuning van de ontwikkeling en het uitdragen van de Architectuur Rijksdienst. De Architectuur Rijksdienst biedt een samenhangende referentie-architectuur voor de Rijksdienst. Het is een houvast voor iedereen die, vanuit de concern-gedachte, stappen wil zetten om de samenwerking tussen en binnen delen van de Rijksdienst te verbeteren. Deze wiki is vrij toegankelijk.

Architectuur Rijksdienst

Ministerie van OCW - Referentie Onderwijs Sector Architectuur (ROSA)

De ROSA wiki heeft als doel om organisaties te ondersteunen die binnen het onderwijsdomein informatie uitwisselen of die informatie uitwisselen met het onderwijsdomein. Het onderwijsdomein omvat de onderwijssectoren (PO, VO, BVE en HO) en de organisaties die onder verantwoordelijkheid van OCW vallen (kerndepartment, DUO, CVE en Inspectie. Deze wiki is vrij toegankelijk.

ROSA 

Gemeente Venlo - Venlose Enterprise- en Referentiearchitectuur (VERA)

VERA staat voor Venlose Enterprise en Referentie Architectuur, waarin informatiebeleid en achitectuur samenkomen. Om de kwaliteit van de informatievoorziening en de daartoe ingezette ICT beter te kunnen waarborgen, wordt concernbreedsamengewerkt aan een gemeentebrede bedrijfs-, informatie- en technische architectuur. Deze wiki is niet vrij toegankelijk

VERA

Gemeente Almelo - Almelose Enterprise- en Referentiearchitectuur

Deze wiki ondersteunt de gemeente Venlo in haar beleid rondom informatievoorziening en het werken onder architectuur. Dit omvat het opstellen van informatiebeleidsplannen, architectuurbeleid, projectarchitecturen etc. Deze wiki is niet vrij toegankelijk

Amelo

Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA)

NORA is een beschrijving van uitgangspunten voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. NORA 1.0 (2006) en NORA 2.0 (2007) zijn verschenen als enkelvoudige documenten. Vanaf NORA 3.0 is NORA opgebouwd uit een aantal losse documenten. Deze wiki is een weergaven van de katernen:

Deze wiki is vrij toegankelijk

NORA

GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA)

GEMMA is gebaseerd op de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA) en is speciaal door EGEM i-teams ontwikkeld voor gemeenten. GEMMA bestaat uit een samenhangende set van oplossingen voor de verbetering van uw elektronische dienstverlening. Met GEMMA worden processen in uw organisatie makkelijker en efficienter. Deze wiki is een weergave van de volgende onderdelen van de GEMMA:

Deze wiki is vrij toegankelijk

GEMMA

ArchiXL IT-referentie-architectuur

De ArchiXL IT-referentie-architectuur is een referentie-architectuur die kan worden gebruikt bij het opstellen van specifieke architecturen voor organisaties. De architectuur is opgesteld op basis van kennis en ervaringen van consultants van ArchiXL en zal worden bijgesteld op basis van nieuwe inzichten. De architectuur beschrijft de inrichting van de informatievoorziening op verschillende lagen, waarbij de nadruk ligt op de generieke inrichting; dat wat van toepassing is op iedere organisatie. Deze wiki is vrij toegankelijk

ArchiXL


Menu - Responsive