ArchiXL

Sturen met kennis

De hoeveelheid kennis groeit met de dag. Heeft uw organisatie alle deze kennis paraat? En zo ja, houdt u deze kennis ook goed bij zodat deze niet snel verouderd? En weet u wat hiervan de impact is op uw organisatie en de lopende en toekomstige programma's of projecten? WikiXL faciliteert het sturen met kennis. Kennis die op dit moment impliciet is en/of versnipperd over de organisatie.

Wiki als instrument

wikixl logoWij ondersteunen bij het toegankelijk maken van alle belangrijke kennis in een Wiki. Dit is een modern platform, gebaseerd op open-source programmatuur en maximaal gericht op kennisdeling. Kennis wordt laagdrempelig ontsloten voor iedereen binnen en buiten de organisatie. Door gebruik te maken van standaard componenten en koppelvlakken kunnen we snel een rijke omgeving opzetten. Daarnaast is het platform geheel op maat te maken op uw specifieke eisen en wensen. Hierdoor ontstaat een portaal waar alle relevante kennis bij elkaar komt.

Structuur en semantiek

Semantische wiki's bieden een belangrijke meerwaarde ten opzichte van ongestructureerde mechanismen zoals reguliere wiki's en documenten. Deze zijn vooral gericht op het verspreiden van kennis en niet op het bevragen daarvan. Verschillende mensen hebben verschillende kennisbehoeften die ook niet altijd van tevoren te voorzien zijn. Een lineaire presentatie is daarom vaak niet voldoende om snel de juiste kennis terug te kunnen vinden.

Door het aanbrengen van structuur en semantiek (betekenis) wordt het mogelijk om informatie veel beter te ontsluiten, gericht op de behoeften van specifieke doelgroepen.


Menu - Responsive