ArchiXL

Het werken met en onder architectuur is vooral kenniswerk. Rondom architectuur bestaat veel kennis die moet worden verzameld, verwerkt en verspreid: organisatiespecifieke kennis in de vorm van bijvoorbeeld strategische doelen, architectuurprincipes en architectuurmodellen, maar ook generieke kennis in de vorm van bijvoorbeeld standaarden of referentiearchitecturen. In elke moderne organisatie van enige omvang is architectuur vandaag de dag onmisbaar. En elke organisatie waar architectuur een rol speelt heeft dus ook te maken met de vraag hoe deze architectuurkennis te beheren.

De architect als kenniswerkerwikixl-semantische-wiki

Wat het beheer van architectuurkennis zo complex maakt, is dat de verschillende vormen van architectuurkennis niet op zichzelf staan. Zo zijn de organisatiedoelen leidend bij het bepalen van architectuurprincipes, en moeten de architectuurmodellen met de principes in lijn worden gebracht. Hierbij moet rekening gehouden worden met - soms tegenstrijdige - belangen, die lang niet altijd expliciet zijn. Daar bovenop komt dan nog het gebruik van generieke architectuurkennis, die kan variëren van nuttige standaardoplossingen tot dwingend voorgeschreven referentiemodellen.

Ontsluiten van kennis

WikiXL helpt verschillende organisaties bij het omgaan met dit complexe geheel aan architectuurkennis. Hierbij besteden wij expliciet aandacht aan de verschillende soorten architectuurkennis en hun onderlinge samenhang. Daarnaast bieden wij methoden om de architectuurkennis gestructureerd vast te leggen, te koppelen aan referentiearchitecturen en te ontsluiten via semantische wiki's. Architectuur publiceren in een wiki is veel effectiever dan het verspreiden van een PDF-document. Een wiki maakt de architectuur –zonder licentiekosten– echt toegankelijk voor iedereen, is veel beter te navigeren dan een tekstdocument en biedt mogelijkheden voor het geven van commentaar of zelfs het doen van aanvullingen. Vergelijk dit met de Internet-encyclopedie Wikipedia waar iedereen aan kan bijdragen.

Semantische wiki

Een semantische wiki voegt aan een 'gewone' wiki een onderliggend kennismodel toe. Dat kennismodel maakt van de wiki een semi-gestructureerde repository. Die structuur biedt weer geavanceerde mogelijkheden voor grafische weergaven en zelfs impactanalyses zoals: "welke bedrijfsprocessen en taken worden geraakt als we applicatie X uitfaseren?"

WikiXL heeft verschillende kennismodellen ontwikkeld voor onder meer het vastleggen en ontsluiten van ArchiMate modellen en architectuurprincipes. Daarnaast hebben wij referentiemodellen zoals de NORA, de GEMMA en onze eigen IT-referentiearchitectuur in semantische wiki -vorm ondergebracht. Zie voor meer informatie ook onze galerij van kennismanagementwiki's.


Menu - Responsive