• It Architectuur Amersfoort

  

Gemeente Gouda

Bij Gemeente Gouda heeft ArchiXL onderzoek gedaan naar de impact van de landelijke basisregistraties op de informatievoorziening van de gemeente. In dat kader is ondermeer een analyse uitgevoerd naar de impact van de basisregistraties op het applicatielandschap van de gemeente.

Daarnaast heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de inrichting van een gegevensmakelaar, waarbij een RFI is uitgevoerd en oplossingen met elkaar zijn vergeleken.

"Dankzij het door ArchiXL uitgevoerde onderzoek zijn wij in staat om beter in te spelen op de noodzakelijke veranderingen in ons applicatielandschap. We weten waar we staan en wat we kunnen verwachten." (Ingmar Kim, themamanager basisregistraties)  
Lees de uitgebreide beschrijving