• It Architectuur Amersfoort

  

App voor de Omgevingswet

ArchiXL heeft een demonstrator gemaakt voor het ondersteunen van de Omgevingswet.

De resulterende app heet WASDA MAGDA. Dat slaat vooral op dat centraal in de ondersteuning van de Omgevingswet de vraag staat wat je mag in de leefomgeving. Deze Omgevingswet is een sterke vereenvoudiging van wetgeving die betrekking heeft op alles wat je in de leefomgeving doet. Het invoeren van deze wet is het resultaat van een interbestuurlijk akkoord tussen allerlei overheidsorganisaties, zoals provincies, gemeenten, waterschappen en een aantal centrale overheden. De digitale ondersteuning van de Omgevingswet vraagt vooral laagdrempelige toegang tot gegevens om snel een goed oordeel te kunnen vellen over wat wel en niet mag in de leefomgeving. De gegevens zullen grotendeels worden geleverd via zogenaamde informatiehuizen; organisaties die ervoor zorgen dat gegevens met de juiste kwaliteit en toegespitst op de informatiebehoefte beschikbaar zijn.

De informatiehuizen worden gebouwd vanuit een aantal overheidsorganisaties, zoals het IPO, RIVM, Kadaster en RCE. De app is gecreëerd om te laten zien wat mogelijk is met de gegevens die deze organisaties kunnen leveren. Gebruikers kunnen hun adres invoeren of gebruik maken van de locatie zoals bekend op hun computer of mobiele telefoon. Vervolgens worden de gebouwen in de directe omgeving getoond, waarna een gebouw kan worden geselecteerd. Daar kan meer gedetailleerde informatie worden getoond vanuit de verschillende informatiehuizen, of kan een indicatie worden verkregen of je er mag wonen. Dat laatste is om te laten zien dat je ook vragen kunt beantwoorden op basis van onderliggende gegevens. De gegevens worden ondermeer geleverd vanuit PDOK en het nieuwe dataplatform van het Kadaster dat is gebaseerd op Linked Data.

Contact

ArchiXL B.V.
Nijverheidsweg Noord 60-27
3812 PM Amersfoort

Telefoon: 033 258 5545

E-mail: info@archixl.nl

   

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen ArchiXL?

Aanmelden voor de nieuwsbrief