• It Architectuur Amersfoort

  

Blog

Conceptueel modelleren vraagt conceptueel en kritisch denken

20 september 2019

Het verbaast me dat veel mensen direct met modelleren op logisch of zelfs fysiek niveau beginnen met modelleren. Begrijpen ze de waarde van conceptueel modelleren niet? Begrijpen ze de verschillen in de verschillende modelleerniveaus niet? Of hebben ze bepaalde cognitieve beperkingen. In deze blog zal ik verder ingaan op het belang van conceptueel en kritisch denken in de context van conceptueel modelleren.

De rest van deze blog is te lezen op TDAN.com

Het toenemend belang van datamodellering voor goede data

27 augustus 2019

Met de toenemende aandacht voor data worden datamanagement, data governance, datakwaliteit en ook datamodellering steeds belangrijker. Datamodellering is wellicht de oudste ambacht in dit geheel. Het is in het verleden een belangrijke basis geweest bij de ontwikkeling van applicaties. Het is echter tevens een tijd minder onder de aandacht geweest. Dit komt mijns inziens onder meer doordat in de context van agile ontwikkeling het vastleggen van kennis in documenten als minder belangrijk is gepositioneerd. In deze blog beschrijf ik dat datamodellering toenemend belangrijk is en wat de waarde ervan is in de context van datakwaliteit. Datakwaliteit is ook het hoger liggende doel van datamanagement als geheel; het ervoor zorgen dat de kwaliteit van data aansluit bij het gebruik.

Drie adviezen voor de nieuwe BIT-strategie

14 augustus 2019

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is op zoek naar een nieuw hoofd. Het bureau werd vier jaar geleden opgericht om te helpen ICT-debacles bij de overheid te voorkomen door grote projecten door te lichten en te adviseren. In de nog korte geschiedenis heeft het BIT al een aantal stevige uitspraken gedaan. Het nieuwe hoofd moet onder meer een nieuwe strategie voor het BIT opstellen. Welke drie topadviezen kunnen we hem/haar meegeven?

Effectieve architectuur in een agile context

29 april 2019

Enterprise-architectuur en agile ontwikkeling zijn inmiddels gebruikelijke praktijken, maar de combinatie van beiden blijft een onderwerp van discussie. Enterprise-architecten die zich blijven houden aan hun eerdere aanpak, houding en gedrag komen bedrogen uit. De wereld draait ook zonder hen door. Het is duidelijk dat de combinatie vraagt om iets anders, maar een goede balans vinden tussen lange termijn planning en korte termijn resultaten is voor architecten niet eenvoudig. Een aantal ervaren architecten en managers hebben gezamenlijk een inspiratiesessie gehad over het onderwerp en gezocht naar gemeenschappelijke inzichten. Dit blog item beschrijft het resultaat van de sessie en geeft er een verdere betekenis aan.

Minder management, meer architectuur?

05 april 2019

Onlangs pakte ik een boek uit mijn boekenkast van Jelle Dijkstra en Paul-Peter Feld met de titel Gedeeld Leiderschap. Sinds ik eind vorig jaar aan een leergang rondom (persoonlijk) leiderschap heb gevolgd, ben ik opnieuw geïnteresseerd in andere vormen van organisatie denken dan hetgeen voortborduurt op Taylor zijn scientific management theorie.

Kunnen overheden beter wél Excel-sheets opsturen?

15 februari 2019

Ik roep niet dat de belastingaangifte voortaan in spreadsheet mag worden opgestuurd, maar het UWV blokkeert binnenkort het verzenden van Excel-bestanden. Aanleiding: een datalek waarbij het UWV een spreadsheet met de gegevens van 2400 burgers aan al die werkzoekenden stuurde. Er zijn genoeg nadelen aan Excel, daar kom ik zo op. Maar om de uitkeringsstress bij burgers te verminderen is het misschien juist handig.

Leiderschap en architectuur

26 november 2018

In de meeste gevallen wordt architectuur gezien als richtinggevend, ondersteunend en adviserend bij met name grote veranderingen. Maar hoe zit het eigenlijk met de relatie tussen leiderschap en architectuur? In hoeverre moet een architect leiderschapskwaliteiten hebben? En hoe verhoud zich dat met de focus op de ‘harde’ kant van organisaties (structuren, modellen, definities, etc.)?

Digitalisering vraagt aandacht voor de mens

28 september 2018

Digitaal is het nieuwe normaal. Organisaties bevinden zich in een digitale transformatie. Traditionele processen maken plaats voor geautomatiseerde systemen en digitale informatiestromen. Digitale transformatie gaat niet over IT maar over mensen en nieuwe mogelijkheden. De intentie van digitalisering is om de klant beter te bedienen door het bieden van betere diensten. Expliciete aandacht voor de mens is daarmee een belangrijke succesfactor. Ik benoem een aantal belangrijke uitgangspunten die daarvoor gelden.

Digitale transformatie betekent vooral het loslaten van analoge concepten

31 augustus 2018

Al geruime tijd worden we overspoeld met artikelen en consultants die de digitale transformatie prediken. Bij mijzelf merkte ik een steeds grotere weerstand tegen de gepredikte fundamentele verandering die dit met zich meebrengt. Inmiddels begin ik te begrijpen wat de feitelijke transformatie behelst. Die is niet het digitaliseren als zodanig.

Live architectuur: een praktische invulling van architectuur

13 juni 2018

Elke organisatie die zich enigszins met IT bezighoudt is momenteel druk met ontwikkelingen zoals Agile/scrum, (Bus)DevOps, Continuous Integration & Delivery, Datascience & analytics, Big Linked (Open) Data, Machinelearning & AI. En dan laat ik Blockchain nog maar even buiten beschouwing. Er lijkt één ding te zijn die men in al die drukte vergeet: architectuur. Waarom was het ook al weer nodig om inzicht en overzicht te creëren? We zijn al zo druk met al deze mooie nieuwe technieken.

Contact

ArchiXL B.V.
Nijverheidsweg Noord 60-27
3812 PM Amersfoort

Telefoon: 033 258 5545

E-mail: info@archixl.nl

   

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen ArchiXL?

Aanmelden voor de nieuwsbrief