• It Architectuur Amersfoort

  

  • Home
  • Publicaties
  • Boeken

Boeken

Testautomatisering wendbaar organiseren - Klaar voor de toekomst

Organisaties worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen waar snel op ingesprongen moet worden. Dit stelt hoge eisen aan digitalisering en als gevolg ervan aan software-ontwikkeling. Agile en DevOps zijn tegenwoordig uitgangspunt en vragen ook een andere aanpak van testen. Testautomatisering is daarbij een kernonderdeel, zeker als software ook dagelijks geïntegreerd en geleverd wordt. Een valkuil daarbij is dat testautomatisering vooral vanuit de techniek wordt aangevlogen en er geen aandacht is voor een duurzame inrichting. Uiteindelijk leidt dit tot teleurstelling.

In het boek beschrijven de auteurs een nieuw perspectief op testautomatisering, waarbij wendbaarheid en toekomstvastheid centraal staan. Zij stellen dat aandacht voor herbruikbaarheid, overdraagbaarheid en herhaalbaarheid essentieel is. Daarnaast is de boodschap dat testautomatisering vanuit een architectuurbenadering moet worden aangepakt. Dat betekent dat er ruimte wordt gemaakt om de inrichting van testautomatisering te doordenken en de daarbij behorende keuzes vast te leggen. Het betekent ook dat vanuit verschillende perspectieven wordt gekeken naar het onderwerp: vanuit mens, organisatie, proces, data en technologie.

Er is een aparte website voor het boek op: https://mailchi.mp/a6bc6ba0b694/testautomatisering

Wilt u meer weten over het onderwerp dan kunt u contact opnemen met Danny Greefhorst via telefoon op 06-45239926 of via e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ruimte voor mens en organisatie - Visie en aanpak voor de digitale samenleving

De wereld verandert snel onder invloed van IT. Digitalisering raakt mensen en organisaties in hun hart en creëert een wereld van nieuwe mogelijkheden. Tegelijkertijd zien we de hoeveelheid informatie explosief groeien onder invloed van digitalisering. De combinatie van alom tegenwoordige digitalisering en de overvloed aan informatie heeft een nieuwe – digitale – ruimte doen ontstaan. Dit creëert kansen maar roept ook fundamentele vragen op. In de digitale ruimte blijken subruimtes te bestaan. Deze ruimtes vragen een nieuwe kijk op de wereld. Zonder goede afspraken kan een digitale samenleving ook ontsporen. Digitale feiten zijn nauwelijks meer zichtbaar en veranderen met de snelheid van het licht. We moeten werken naar een nieuw evenwicht in de digitale samenleving. Daarbij dient de mens centraal te staan tussen organisatiedoelen en technische mogelijkheden.

Dit boek plaatst belangrijke IT-ontwikkelingen in perspectief. Het geeft inzicht in de impact van ontwikkelingen op mens en organisatie. Het laat zien hoe je nieuwe mogelijkheden kunt creëren als je redeneert vanuit de passie van mensen en organisaties. Het biedt ook concrete handvatten voor het vormgeven van de digitale samenleving. Modellen geven inzicht in de keuzes die mens en organisatie kunnen maken. Het beschrijft een aanpak om te komen tot een visie hoe je als organisatie duurzaam kunt functioneren in de dynamiek van de digitale wereld. De aanpak verkent de nieuwe identiteit van organisaties in de digitale wereld en de manier waarop informatie en mensen daaraan bijdragen. Vanuit deze inzichten kan je de ruimte creëren voor mensen om succes te boeken, gemobiliseerd en gefaciliteerd met informatie en technologie.

Het boek is een combinatie van beeldvorming en praktijk. Het biedt allerlei beelden en zoekt het gesprek met de lezer om zelf de veranderende wereld beter te leren begrijpen. Concrete ontwikkelingen zoals het Internet der Dingen, Big Data, Cloud Computing en Social media worden in perspectief geplaatst. Bekende modellen zoals het Business Model Canvas krijgen een nieuwe toepassing begeleid met concrete voorbeelden uit de praktijk.

Wilt u meer weten over het onderwerp dan kunt u contact opnemen met Danny Greefhorst via telefoon op 06-45239926 of via e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Architecture Principles - The Cornerstones of Enterprise Architecture

architecture-principles-boek

Architectuurprincipes zijn gemeenschappelijk gedefinieerde uitgangspunten die de bedrijfsstrategie operationaliseren. Ze richten zich op de essentie van architectuur en bieden stabiliteit in een zee van verandering. De werkgroep architectuurprincipes van het NAF heeft studie verricht naar het onderwerp. Dit heeft geresulteerd in het boek "Architecture Principles - The Cornerstones of Enterprise Architecture" dat is geschreven door Danny Greefhorst en Erik Proper.

Het boek biedt conceptuele onderbouwing alsook praktische handvatten voor het gebruik van architectuurprincipes. Het gaat dieper in op wat principes zijn en hoe architectuurprincipes gepositioneerd kunnen worden. Het beschrijft ook een praktische aanpak voor het ontwikkelen en gebruiken van architectuurprincipes en een aantal praktijkcases van ondermeer Schiphol, Enexis, CVZ en ICTU. Daarnaast biedt het een catalogus van generieke architectuurprincipes.

Meer informatie over dit boek kan worden gevonden op de site van de uitgever. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Danny Greefhorst via telefoon op 06-45239926 of via e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Beter met architectuur

ict-architectuur-boek

Het boek ‘Beter met architectuur’ is een publicatie van de werkgroep ‘Architectuur in het zorgdomein’ van het NAF. De werkgroep stelt zich ten doel kennisdeling op het gebied van informatiearchitectuur in de zorgsector te bevorderen. ArchiXL is in de werkgroep vertegenwoordigd door principal consultant Erwin Oord. Erwin heeft als medeauteur een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het boek.

Dit boek heeft als belangrijkste doel om bestuurders en professionals in de zorgsector, zorgverzekeraars en zorgontvangers (‘patiënten’) te overtuigen van de noodzaak van een integrale aanpak van de informatievoorziening voor de zorgsector. Het boek legt daartoe in begrijpelijke taal uit wat de bijzondere aspecten zijn die de zorgsector maken tot een unieke sector en wat de ontwikkelingen zijn die nu al plaatsvinden of die nog gaan komen. Het legt ook uit wat informatiearchitectuur eigenlijk is en welke bijdrage het kan leveren aan een integrale aanpak om op die ontwikkelingen regie te kunnen voeren.

De auteurs hebben ervoor gekozen de verschillende doelgroepen ieder afzonderlijk te benaderen. Er is een hoofdstuk gericht op beleidsmakers en bestuurders van zorginstellingen. Dat hoofdstuk laat zien hoe architectuur helpt meer grip te krijgen op de ontwikkelingen die in de sector plaatsvinden. In een ander hoofdstuk wordt zorgverleners voorgehouden hoe architectuur kan helpen om alle vastgelegde informatie over een patiënt op het goede moment beschikbaar te hebben in de juiste vorm. Er is een hoofdstuk dat de ontvangers van zorg laat zien dat ook zij gebaat zijn bij goede architectuur, omdat dat de zorg veiliger en efficiënter maakt, bijvoorbeeld door de kans op uitlekken van vertrouwelijke patiëntgegevens te verkleinen. Een volgend hoofdstuk legt zorgverzekeraars uit dat architectuur zo bijdraagt aan betere zorg en kostenverlaging.

Het boek eindigt met een praktijkgerichte handleiding die betrokkenen laat zien hoe je doelgericht aan de slag kunt gaan. De insteek daarbij is dat alle architectuuractiviteiten snel resultaat moeten opleveren en dat kleine stappen daarom beter zijn dan een groot traject waarin alles anders moet.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u interesse in een exemplaar van het boek? Neem dan contact op met Erwin Oord, tel. 06-13040430 of e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wegwijzer voor methoden bij enterprise-architectuur

enterprise-architectuur-boek

Het boek ‘Wegwijzer voor methoden bij enterprise-architectuur’ is een publicatie van de afdeling Architectuur van het NGI. ArchiXL is in die werkgroep vertegenwoordigd door principal consultants Erwin Oord en Sander Rodenhuis. Beiden hebben als medeauteur een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het boek.

Dit boek heeft als belangrijkste doel om architecten te ondersteunen bij het kiezen van een methode voor enterprise-architectuur. Ook biedt het een helpende hand bij het gebruiken van de gekozen methode. Naast de primaire doelgroep, de architect, is dit boek uitermate geschikt als instructiemateriaal voor studenten en biedt het opdrachtgevers en andere belanghebbenden van architectuurprojecten inzicht in het vakgebied en de gereedschappen van de architect.

Het boek begint met een uitgebreide uitleg over enterprise-architectuur en over het nut van architectuurmethoden. Tevens wordt een historisch overzicht gegeven van de opkomst van de diverse architectuurmethoden. Vervolgens wordt het vergelijkingsmodel verklaard dat gebruikt wordt voor het vergelijken van de elf methoden voor enterprise-architectuur.

Het belangrijkste deel van het boek is gereserveerd voor de elf methoden. Die methoden zijn respectievelijk het Amsterdams raamwerk voor informatiemanagement; ANSI/IEEE 1471-2000; ArchiMate; BIP; DEMO; Dragon1; DYA; IAF; RUP; TOGAF; en Zachman. Elke methode krijgt een beschrijving met daarin zowel de karakteristieke kenmerken alsook doel en toepasbaarheid in de praktijk. Ook wordt elke methode gescoord op een zestal dimensies. Een apart hoofdstuk toont die scores naast elkaar in een aantal overzichtelijke grafische weergaven, wat sterke en zwakke kanten zichtbaar maakt. Dat helpt de lezer die zelf een methode wil gebruiken in het kiezen van juist die methode die het beste aansluit bij de situatie en de cultuur van de organisatie. Tot slot geeft het boek een aantal nuttige tips bij het kiezen van een architectuurmethode.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u interesse in een exemplaar van het boek? Neem dan contact op met Erwin Oord, tel. 06-13040430, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contact

ArchiXL B.V.
Nijverheidsweg Noord 60A-27
3812 PM Amersfoort

Telefoon: 033 258 5545

E-mail: info@archixl.nl

   

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen ArchiXL?

Aanmelden voor de nieuwsbrief