• It Architectuur Amersfoort

  

  • Home
  • Publicaties
  • Whitepapers

Whitepapers

ArchiXL staat voor een pragmatische visie en aanpak. De kennis en ervaring die we hiermee hebben opgebouwd, delen we graag met anderen. Zo bouwen we samen met de architectuurgemeenschap aan de kwaliteit en volledigheid van onze expertise. Op een betekenisvolle manier, zodat deze ook echt praktisch toepasbaar wordt voor collega’s in het veld.

Aan de slag met datakwaliteit - een praktische handreiking

Er ontstaat steeds meer bewustzijn dat data een belangrijke asset is die expliciete aandacht nodig heeft. Data vraagt om datamanagement. Dat betekent dat er allerlei rollen, processen en systemen moeten worden ingericht rondom data. Het is belangrijk om te beseffen dat dit alles uiteindelijk bedoeld is om de kwaliteit van data aan te laten sluiten bij het gebruik. Datakwaliteit is dus niet slechts een onderdeel van datamanagement; het is het doel van datamanagement. Vanuit dit perspectief kan veel gerichter gewerkt worden aan datamanagement wat daarmee vrijwel synomiem is aan datakwaliteit. Deze whitepaper biedt een praktische beschrijving van wat nodig is om datakwaliteit te realiseren.

Download whitepaper

Vinden en verbinden met taal - meer waarde uit data en informatie

Data is de nieuwe haarlemmerolie. Organisaties willen datagedreven worden en hun beslissingen baseren op feiten. Ze willen kunstmatige intelligentie, machine learning en deep learning inzetten om diepere inzichten te halen uit hun data. Dit alles veronderstelt dat duidelijk is wat de data betekent en juist daar gaat het vaak fout. Het geven van betekenis vraagt om taal. Het vinden van de juiste woorden en de daarbij behorende definities is de basis. Door deze woorden te verbinden aan data en informatie kan er naast betekenis ook meer waarde worden gecreëerd. Dit whitepaper geeft inzicht in deze waarde van taal voor data en informatie en beschrijft een visie om er invulling aan te geven.

Download whitepaper

Voorbeeld thesaurus

Applicatie-integratie - data overal toegankelijk

Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot de data die nodig zijn om processen goed uit te voeren. Data zitten veelal opgesloten in applicaties en zullen moeten stromen om iedereen toegang te geven tot de juiste data. Applicatie-integratie is het koppelen van applicaties zodat data beschikbaar zijn voor de gebruiksdoelen. Dat kan van alles zijn: een enkele byte waarmee wordt medegedeeld dat een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden, een compleet video-archief van vele gigabytes, en alles daar tussenin. Deze whitepaper geeft meer inzicht in de uitdagingen en oplossingsrichtingen voor applicatie-integratie.

Download whitepaper

Succesvol digitaliseren in een veranderende wereld - Balanceren tussen gevoel en logica

Digitaal is het nieuwe normaal. Organisaties bevinden zich in een digitale transformatie. Traditionele processen maken plaats voor geautomatiseerde systemen en digitale informatiestromen. Digitale transformatie gaat niet over IT maar over mensen en nieuwe mogelijkheden. Technologie is daarbij wel een belangrijke enabler. Door technologie is er een grote hoeveelheid informatie, is er de mogelijkheid om met iedereen en overal te communiceren en menselijk handelen te automatiseren. Het doel van digitale transformatie is het creëren van nieuwe diensten met een betere klantbeleving. Het centraal stellen van de mens is daarbij een belangrijke succesfactor. In dit whitepaper beschrijven we een visie die dit concreet maakt. We starten met een aantal belangrijke observaties over digitalisering. Vervolgens beschrijven we negen uitgangspunten voor succesvolle digitalisering.

Download whitepaper

360 graden applicatiebeeld

Omdat verandering de enige constante factor is, verwachten organisaties een flexibele informatievoorziening. Deze informatievoorziening moet daarnaast ook voldoen aan andere belangrijke eisen en behoeften, zoals gebruikersvriendelijkheid, een hoge continuïteit en het borgen van veiligheid en privacy. Applicaties vormen het hart van de informatievoorziening. Een goed beeld van applicaties is dan ook essentieel om aan deze eisen en wensen te kunnen voldoen. Het is de basis om het applicatielandschap mee te laten ontwikkelen met organisatieveranderingen.

Download whitepaper

Een pragmatische aanpak voor Lifecycle Management

Lifecycle Management is een belangrijk instrument bij het instandhouden en onder architectuur optimaliseren van het IT-landschap van organisaties. Organisaties zijn in veel gevallen nog wel op zoek naar hoe ze dit instrument precies moeten hanteren. Een belangrijke vraag die vaak gesteld wordt, is welke samenhang er tussen Portfolio Management, Software Asset Management, Lifecycle Management en Enterprise Architectuur is.

Download whitepaper

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur

Architectuur is een belangrijk instrument bij het veranderen van organisaties. Organisaties zijn in veel gevallen nog wel op zoek naar hoe ze dit instrument precies moeten hanteren. Deze zoektocht leidt er veelal toe dat architectuur overmatig wordt toegepast en onvoldoende aansluit op de doelstellingen. Dit artikel beschrijft een pragmatische visie en een bijbehorende aanpak voor enterprise-architectuur. Deze aanpak levert in twee weken al veel toegevoegde waarde.

Download whitepaper

Betekenisvol kennis delen

Een referentie-architectuur gebruiken is niet altijd eenvoudig voor een enterprise-architect. De hoeveelheid kennis is al snel overweldigend. Wij structureren deze kennis, waardoor architecten makkelijker aanhaken en de aangereikte referentiekaders kunnen uitwerken voor hun eigen organisatie. Aan de hand van een case uit de wereld van de gemeentelijke architectuur tonen we in dit artikel hoe een verdere structurering van referentiearchitectuurkennis architecten helpt om bij de referentiearchitectuur aan te haken en deze vervolgens in hun eigen organisatiespecifieke setting verder uit te werken. We laten bovendien zien hoe semantische wiki’s ingezet kunnen worden als architectuurkennismanagementomgeving die het structureren van, aanhaken bij en uitwerken van referentiearchitectuurkennis ondersteunt.

Download whitepaper

TOGAF & Major IT Frameworks - Architecting the Family

Organizations need a concerted approach to change. This is where enterprise architecture and TOGAF comes in. Enterprise architecture is at the heart of change, providing a set of tools and techniques that make the strategy concrete, showing employees what is really expected from them and guiding the necessary changes. Alignment of enterprise architecture with other processes is essential to ensure successful change. Frameworks such as TOGAF®, PRINCE2®, ITIL® and COBIT® provide guidance in identifying and executing the relevant processes. TOGAF is the best-practice framework for enterprise architecture, consisting of a step-by-step development method and a set of guidelines. The other frameworks address project management, IT service management and governance. This paper provides an overview of enterprise architecture and TOGAF, and how they relate to COBIT, PRINCE2 and ITIL.

Download whitepaper

Contact

ArchiXL B.V.
Nijverheidsweg Noord 60A-27
3812 PM Amersfoort

Telefoon: 033 258 5545

E-mail: info@archixl.nl

   

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen ArchiXL?

Aanmelden voor de nieuwsbrief