rivm

Gegevenskwaliteit in de Omgevingswet

Er is een artikel verschenen in de Geo-Info over informatiehuizen en gegevenskwaliteit. Het artikel is geschreven door Danny Greefhorst die in opdracht van RIVM werkt aan de ondersteuning van informatiehuizen. 

Met de komst van de Omgevingswet begint bestuurlijk Nederland een continu verbeterproces van de gegevens over de leefomgeving. In die context staan informatiehuizen gepositioneerd om regie te voeren over deze kwaliteitsverbetering. Zo leggen zij de gegevensbasis onder de toekomstige samenwerking tussen overheden, initiatiefnemers en andere belanghebbenden bij het inrichten van de leefomgeving. De informatiehuizen hanteren daarbij een aantal belangrijke basisprincipes. Zo gaan zij uit van vertrouwen in de keten, staat de gebruiker centraal en staat transparantie hoog in het vaandel. Lees het volledige artikel.

Om invulling te kunnen geven aan hun rol als regisseur op het gebied van kwaliteit hebben de informatiehuizen een visie en raamwerk opgesteld. Het kwaliteitsraamwerk beschrijft een standaard set kwaliteitsdimensies, indicatoren en meetfuncties waarmee op uniforme wijze gerapporteerd kan worden over gegevenskwaliteit. Dit is beschreven in het working paper "Gegevenskwaliteit in de Omgevingswet". Aanvullend is er ook een verdere handreiking opgesteld. Deze handreiking geeft een verdere toelichting bij de indicatoren in het kwaliteitsraamwerk zoals beschreven in het working paper. Het werkt de indicatoren ook uit voor een fictieve casus. Tenslotte beschrijft het een generiek stappenplan voor gegevenskwaliteit dat breed toepasbaar is (zie figuur hieronder). Er is ook een begeleidende presentatie beschikbaar.

Illustratie strategie
Ook aan de slag met de Omgevingswet?

Neem contact met ons op en ontdek wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.

© ArchiXL  |  KvK 05084421