dienst

Informatie­modellering

Weten uw medewerkers wat de gegevens in de verschillende systemen betekenen? Zijn gegevens betekenisvol te delen met partners?

Betekenis geven aan gegevens

Gegevens zijn pas bruikbaar binnen wanneer ze betekenis hebben. Definiëren van relevante begrippen kunt u doen met behulp van een woordenboek (thesaurus): elk woord is voorzien van een definitie en een toelichting. Voor het standaardiseren van gegevensuitwisseling moet dit woordenboek worden verdiept tot een informatiemodel. Dit geeft structuur en betekenis aan gegevens en zorgt dat gegevens tot informatie leiden. Door de verdere digitalisering van de maatschappij zien bedrijven en overheidsorganisaties het nut in van het opstellen van informatiemodellen.

Wat bieden wij?

Wij zijn gespecialiseerd in gegevens-, informatie- en kennisintensieve vraagstukken. We hebben ruime kennis en ervaring op het gebied van informatiemodellering. Voor verschillende organisaties en sectoren hebben we thesauri en informatiemodellen opgesteld. Onder meer het opstellen van informatiemodel geluid, de energiethesaurus en het metadatamodel van Rijkswaterstaat. We hanteren het metamodel voor informatiemodellering (MIM). Dit zorgt dat de modellen eenvoudiger te interpreteren zijn en geautomatiseerd te verwerken. 

We bieden software waarmee begrippen en informatiemodellen laagdrempelig beschikbaar worden gesteld. BegrippenXL™ is een thesaurusplatform, gebaseerd op de SKOS-standaard waarmee u laamgdrempelig en intuïtief door begrippen kunt navigeren, zowel alfabetisch, hiërarchisch als via groepen. Via ons WikiXL™ platform ontsluit u informatiemodellen die voldoen aan het metamodel voor informatiemodellering. Via de diagrammen navigeert u door de inhoud van informatiemodellen.

Whitepaper

We hebben onze visie op het belang van het definiëren van begrippen opgeschreven in de vorm van een whitepaper. 

Illustratie stel je vraag
Meer weten over informatie­modellering?

Neem contact op met Danny Greefhorst en ontdek wat hij voor jouw organisatie kan betekenen.

© ArchiXL  |  KvK 05084421