dienst

Nulmeting Informatie­voorziening Omgevingswet

De nulmeting informatievoorziening Omgevingswet geeft inzicht in de huidige situatie op gebied van de processen en informatievoorziening. Wij richten ons specifiek op de processen en informatievoorziening voor het beleid en de uitvoering van de Omgevingswet. De nulmeting brengt de veranderopgave voor de Omgevingswet in beeld.

Waarom een nulmeting?

Op basis van de nulmeting kan een organisatie gericht aan de slag met de voor de Omgevingswet benodigde processen en informatievoorziening. Het biedt onder andere inzicht in de werking van de gemeentelijke informatievoorziening in relatie tot het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Anders gesteld: zonder een nulmeting is het lastig te bepalen wat een organisatie op gebied van de informatievoorziening moet doen om klaar te zijn voor de Omgevingswet.

Waarom nu een nulmeting?

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet komt met een aantal verplichtingen op het gebied van informatievoorziening. Denk hierbij aan het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening voor het publiceren van omgevingsplannen en het ontvangen van vergunningaanvragen. Daarnaast zijn onderwerpen als zaakgericht werken en archivering van belang.

Dit betekent dat een organisatie tot halverwege 2022 de tijd heeft om zowel processen als systemen aan te passen (incl. eventuele aanbestedingen) aan die nieuwe eisen. Het is sterk aan te raden nu de huidige situatie in beeld te brengen, om vervolgens gericht aan de slag te gaan met de invoering.

Wat is de nulmeting?

De nulmeting informatievoorziening Omgevingswet is opgesteld door de VNG. De nulmeting analyseert de huidige situatie van de organisatie op negen onderdelen: van processen tot en met benodigde gemeentelijke applicaties. Aan elk onderdeel wordt een oordeel toegekend en worden vervolgacties gedefinieerd. Deze vervolgacties worden vervolgens op een roadmap in de tijd geplaatst. Met deze roadmap beschikt de organisatie over een document waarmee ze gericht aan de slag kan met de invoering van de Omgevingswet.

Wij bieden de nulmeting in meerdere vormen aan:

  • Beknopte digitale nulmeting: voer nu de gratis digitale nulmeting uit en maak snel inzichtelijk hoe jouw organisatie er voor staat;
  • Uitgebreide digitale nulmeting: voer een digitale nulmeting voor de gehele organisatie uit en vergroot het inzicht in de huidige stand van zaken. Deze nulmeting bevat gedetailleerde vragen. Bovendien bieden we de mogelijkheid organisatie-specifieke vragen op te nemen (u krijgt: digitale nulmeting en rapport);
  • Complete nulmeting: het uitvoeren van een complete nulmeting, waarbij wij de digitale nulmeting combineren met interviews en presentaties (u krijgt: digitale nulmeting, interviews, presentaties en eindrapport).

Hoe voeren we de nulmeting uit?

Onze aanpak kent vijf fasen, van voorbereiding tot het opleveren van het eindrapport. Tijdens de nulmeting bestuderen we documenten van de organisatie, gaan we in gesprek met medewerkers en organiseren we workshops en presentaties. 

Hierbij hanteren we vier principes:

  • Kennis: we delen kennis. In workshops, presentaties en gesprekken wisselen we kennis uit over de Omgevingswet. Zo verhogen we het kennisniveau van de organisatie;
  • Betrokkenheid: we organiseren brede betrokkenheid. Van de vergunningverlener of planjurist tot de manager ruimtelijke ordening: we willen alle mogelijke betrokkenen spreken en betrekken bij de nulmeting. De Omgevingswet is een veranderopgave voor de gehele organisatie;
  • Iteratief: we werken iteratief. Al snel leveren we een eerste versie op van het eindrapport, waarna de opdrachtgever alle ruimte heeft om nieuwe input te geven. Zo werken we in korte iteraties gezamenlijk naar een definitieve versie van het eindrapport, waar de organisatie zich in herkent en eigenaar van voelt;
  • Actiegericht: we werken actiegericht. Wij geloven in een nulmeting die aanzet tot actie. Daarom koppelen we concrete acties aan onze bevindingen, waarmee de gemeente direct aan de slag kan!

Wat levert de nulmeting op?

De nulmeting helpt bij een succesvolle implementatie van de Omgevingswet:

  • Inzicht in de huidige situatie: we analyseren de huidige situatie op gebied van processen en systemen en komen met aanbevelingen;
  • Focus op dat wat belangrijk is: de Omgevingswet is erg omvangrijk. Met de nulmeting weet een organisatie welke onderwerpen aandacht verdienen en welke onderwerpen minder van belang zijn;
  • Aanpak voor komende periode: we brengen de stappen in beeld en plaatsen deze als acties op een roadmap. Op die manier geven we de organisatie een middel de uitkomsten van de nulmeting praktisch toe te passen.

Waarom ArchiXL?

Wij hebben veel kennis en expertise op het gebied van de Omgevingswet in het algemeen en de nulmeting informatievoorziening Omgevingswet in het bijzonder. De nulmetingmethodiek van VNG is door consultants van ArchiXL voor VNG ontwikkeld. We hebben ruime ervaring met de nulmeting, omdat we deze voor meerdere organisaties hebben uitgevoerd.

Download onze handreiking om een beter inhoudelijk beeld te krijgen bij de nulmeting.

Illustratie stel je vraag
Meer weten over de nulmeting informatie­voorziening Omgevingswet?

Neem contact op met Nils Couwenberg, en ontdek wat hij voor uw organisatie kan betekenen.

Adres

Nijverheidsweg Noord 60A-27
3812 PM  Amersfoort
Nederland

→ Route

© ArchiXL  |  KvK 05084421