dienst

Verbeteren datakwaliteit

Kent u de kwaliteit van uw data? Kloppen uw rapportages en is uw data versnipperd over verschillende systemen?

Zicht op datakwaliteit

Met datakwaliteit wordt voldaan aan expliciete en impliciete behoeften: passen de data bij het gebruik? Voor veel organisaties is datakwaliteit een groot probleem. Op onwenselijke momenten blijkt bijvoorbeeld dat bij het vervangen van een applicatie het migreren van data veel werk kost. Slechte data kan ook voor specifieke problemen zorgen, zoals de betrouwbaarheid van rapportages.

Datakwaliteit is een belangrijke pilaar onder datamanagement in algemene zin. Het vraagt langere tijd continue aandacht om het niveau te behalen en te behouden. Er zijn allerlei routes die u kunt volgen als u met datakwaliteit aan de slag gaat. Zo kunt u zich richten op de structurele inrichting maar kunt u ook met concrete kwaliteitsproblemen aan de slag. Bekijk onderstaande routekaart voor een aantal veelvoorkomende routes.

Wat bieden wij?

Wij hebben jaren ervaring met datamanagement en datakwaliteit bij verschillende organisaties en in diverse situaties. Zo hebben we in de context van de Omgevingswet een kwaliteitsraamwerk en een concreet stappenplan ontwikkeld waarmee – overheids –organisaties klaar zijn voor de Omgevingswet. We hebben verbeterplannen opgesteld voor de inrichting en verbetering van datamanagement en datakwaliteit. 

We nemen datakwaliteit integraal mee in het ontwerp van processen en systemen. We hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsdashboards. Daarnaast kijken we vanuit een organisatiebreed perspectief naar mogelijke verbeteringen op het gebied van informatievoorziening, waarbij datakwaliteit een veelvoorkomend thema is. We constateren regelmatig dat data versnipperd zijn over afdelingen, processen en systemen waardoor er allerlei inconsistenties bestaan. We definiëren dan roadmaps, waarin we verbetermaatregelen in een logische volgorde plaatsen. We nemen datakwaliteit ook mee in situaties waarin ons gevraagd wordt om datamanagement in meer algemene zin te beoordelen of in te richten.

Whitepaper

We hebben onze visie op datakwaliteit en de relatie met datamanagement opgeschreven in de vorm van een whitepaper. 

Illustratie conversatie met telefoon
Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Danny Greefhorst en ontdek wat hij voor uw organisatie kan betekenen.

© ArchiXL  |  KvK 05084421