event

Sprekers en details van het Metadata seminar

Een brede blik op metadata: architectuur als verbindende sleutel

Bij het op orde brengen van de informatiehuishouding en het implementeren van FAIR zien we dat allerlei dingen om metadata vragen. Naast metadata over data is er ook metadata nodig over bijvoorbeeld processen, applicaties en API’s. Als al die verschillende metadata in samenhang wordt beschreven, dan wordt de informatiehuishouding als geheel meer samenhangend, vindbaar, begrijpelijk en herbruikbaar. Danny zal een overzicht geven van wat metadata is in een breder perspectief en welke verscheidenheid aan interpretaties er zijn. Daarnaast zal hij ingaan op hoe architectuur een succesfactor voor metadata kan zijn en feitelijk zelf ook een belangrijke vorm van metadata is. 

Danny Greefhorst is directeur van ArchiXL en werkzaam als consultant en architect op kennis-, informatie- en data-intensieve vraagstukken. Danny is ook actief op het gebied van data management en helpt organisaties onder meer bij het inrichten van data governance, datamodellering, metadatabeheer en datakwaliteit. 

“Het” Metadatamodel van Rijkswaterstaat bestaat niet

Metadata kent meerdere gebruiksdoelen, vervult meerdere behoeften en kent diverse standaarden. Deze uiteenlopende belangen vervullen elk een stuk van een groter geheel. Het is daarom niet haalbaar om binnen Rijkswaterstaat (RWS) gebruik te maken van één metadatamodel voor de gehele organisatie. Wel moeten we er voor zorgen dat we de verschillende metadata onderdelen met elkaar verbinden en dat deze goed toepasbaar zijn.

Met het Metadata Landschap RWS zoeken we de samenhang tussen deze onderdelen op. Afhankelijk van de behoefte en de context zijn verschillende componenten relevant. In deze presentatie wordt kort het Metadata Landschap van RWS geschetst. Vervolgens gaan we in op de metadata behoefte vanuit het perspectief van informatie- en archiefmanagement wat een onderdeel is van dit landschap. We belichten de verschillende uitgangspunten en de manier waarop we dit binnen de organisatie willen implementeren.

Mette van Essen werkt sinds 2020 bij Rijkswaterstaat als Senior Adviseur Documentair Informatiemanagement (DIM). Zij is projectleider van het project inrichten Toekomstvast Informatiebeheer RWS wat valt onder het programma Open op Orde van RWS. Onderdeel van dit project is het implementeren van een metadatastrategie voor informatie- en archiefmanagement. Daarnaast is zij betrokken geweest bij de ontwikkeling van een metadatamodel voor het Centraal Toegangspunt Data (CTD) van RWS. Voordat zij bij RWS kwam werken heeft zij gewerkt als Preservation Researcher bij het Nationaal Archief.

Welkom Records in Contexts! Een nieuwe beschrijvingsstandaard voor archief

De nieuwe beschrijvingsstandaard gebruikt Linked Datatechnieken om archiefstukken vanuit verschillende contexten toegankelijk te maken. Eén model waarin zowel analoog, hybride als digitaal geboren archief in beschreven kan worden, en waarmee verbinding kan worden gemaakt met gerelateerde informatie elders op het web. Gebruikers van archieven profiteren daarvan: de mogelijkheid om naadloos te navigeren tussen verschillende bronnen, en daardoor misschien zelfs informatie te vinden waarvan ze niet een bewust waren dat ze ernaar op zoek waren.

Merel Geerlings is projectleider Linked Data bij het Stadsarchief Amsterdam. In deze rol implementeert ze niet alleen Linked Data, maar ook Records in Contexts. Merel is sinds kort lid van de Expert Group on Archival Description van de International Council on Archives, de commissie die de beschrijvingsstandaard heeft bedacht en verder ontwikkelt.

Bouwen aan een Semantisch Kennisplatform

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bouwt aan een semantisch kennisplatform waarin verschillende componenten eraan bijdragen kennis over cultureel erfgoed toegankelijk te maken. Aan bod komen de beweegredenen voor het Semantisch Kennisplatform, de diverse componenten, het proces waar we inzitten en de resultaten die we tot nu toe geboekt hebben. Uiteraard komen ook de valkuilen en problemen waar we tegenaan lopen aan bod.

Bart Boskaljon is bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met zijn team verantwoordelijk voor de serviceverlening, governance en infrastructuur van de RCE-data. Met zijn team voegt hij waarde toe aan de missie van het instituut door te laten zien dat de data vóór je kan werken.

De schatkamers van de Nederlandse podiumkunsten

Podiumkunst.net heeft als doel de vele muziek- en theatercollecties in Nederland te verbinden. Deze collecties zijn nog niet altijd op dezelfde manier beschreven. Er is behoefte aan een standaard en daarom koos Podiumkunst.net in 2021 voor het LRM/RDA model als standaard voor de (toekomstige) beschrijving van podiumkunstencollecties. Dit opent de weg naar het verbinden van collecties, en daarmee naar nieuwe, nog onvertelde verhalen uit de schatkamers van de podiumkunsten. Wat is het LRM/RDA model en hoe pakt Podiumkunst.net de introductie aan?

Mirjam Verloop werkte jarenlang als developer in de commerciële sector. In 2016 besloot ze haar achtergrond in digitalisering en technologie te combineren met haar interesse voor de cultuursector. Mirjam werkte onder andere voor DEN, Netwerk Digitaal Erfgoed, Platform Drentse Musea en Europeana. Als developer, en ook als trainer, projectleider en adviseur. Ze werkt nu voor Podiumkunst.net aan projecten rondom de digitale infrastructuur, waaronder RDA en Linked Data.

Kadaster's Metadata Infrastructure: An Outlook for the Future

One of Kadaster's central ambitions is the provision of geo-information for everyone, supporting everyone from the developer to the average Dutch citizen in making use of Kadaster's data to answer questions that matter. Metadata plays an important role in supporting the discoverability of this data, making the data understandable for a range of users, and supporting these users in making use of the data in different contexts and requires the availability of high-quality metadata. Ensuring that such metadata is consistently available remains a challenge and requires an updated approach to the internal processes supporting metadata activities. This presentation will highlight possible design solutions supporting more efficient internal processes for the maintenance of metadata in striving to make Kadaster's data more findable, accessible, and reusable. 

Lexi Rowland obtained an MSc in Geographical Information Management and Applications (GIMA) from the University of Utrecht, the Netherlands in 2021 based on the thesis proposing a methodology for automatic GIS workflow generation using semantic technologies. Following graduation, Lexi joined Kadaster, the Dutch Land Registry and Mapping Agency, as a PDEng student and is currently supporting the ongoing development of the Kadaster Knowledge Graph. Her research investigates the role that this Knowledge Graph and other linked data developments within the organisation could play in Kadaster's future data platform.

Illustratie conversatie met telefoon
Aanmelden voor dit event?

Meld u aan voor Metadata, hoeksteen onder een goede informatiehuishouding: 

Adres

Nijverheidsweg Noord 60A-27
3812 PM  Amersfoort
Nederland

→ Route

© ArchiXL  |  KvK 05084421