kennis

Video's

In onze video's nemen we u mee in de wereld van ArchiXL. Deze video's zijn ook te vinden op ons YouTube kanaal

30-05-2024

MIM Community 12

Opname van de sessie van de MIM-community op 30 mei 2024. In deze sessie wordt door RVO verteld over hoe zij omgaan met informatie- en gegevensmodellering.

28-05-2024

Informatiesessie review GDI domeinarchitectuur gegevensuitwisseling

Dit is een opname van de informatiesessie op 28 mei 2024 ter begeleiding van de start van de review van de nieuwe versie van de GDI domeinarchitectuur gegevensuitwisseling.

29-02-2024

MIM Community 11

In deze sessie van de MIM community op 29 februari 2024 hebben de Belastingdienst en DUO verteld over hoe zij omgaan met informatie- en gegevensmodellering en hoe dat zich verhoudt tot de MIM standaard.

03-11-2023

MIM Community 10

Video van de 10e bijeenkomst van de MIM-community. Er is vanuit GorillaIT een presentatie gegeven over hun methode voor informatiemodelleren en hun beoordeling van MIM. Vanuit het Kadaster is verteld over hoe de serialisatie van MIM gebruikt wordt om databaseschema's te genereren. Tenslotte is een update gegeven van de werkgroep conceptueel modelleren.

23-05-2023

KNVI sessie over manifest

Vanuit een werkgroep is gewerkt aan een manifest voor kennisrepresentatie. Het manifest vestigt aandacht op het belang van het vastleggen van kennis bij het ontwikkelen van informatiediensten.

06-07-2023

MIM Community 09

Video van de sessie van de MIM-community op 6 juli 2023. In deze presentatie is Hein Corstens ingegaan op het afstemmen van begrippen en definities en het omgaan met verschillen in definities. Danny Greefhorst heeft een presentatie verzorgd over hoe hij in de context van een specifieke organisatie een organisatiebreed gegevensmodel heeft opgezet als onderdeel van de enterprise-architectuur. Hij heeft verteld over de relatie tussen een begrippenmodel, een bedrijfsobjectenmodel en een organisatiebreed gegevensmodel. Hij heeft ook laten zien hoe je een dergelijk gegevensmodel kunt verrijken met lineage naar applicaties en API's.

26-04-2023

MIM Community 08

In deze sessie van de MIM community heeft Martijn Wisse van het ministerie van Justitie en Veiligheid verteld over het Gegevenswoordenboek Migratieketen en de rol MIM daarbij. Daarnaast heeft Susanne Heek van BIJ12 verteld over de rol van MIM in het informatiemodel natuur.

01-02-2023

Webinar informatiemodelleren met MIM

ArchiXL heeft samen met Geonovum een webinar georganiseerd over informatiemodelleren met MIM. In het webinar zijn presentaties gegeven vanuit Geonovum, VNG Realisatie, Rijkswaterstaat en Kadaster.

31-01-2023

MIM Community 07

Presentatie van Marco Brattinga over het manifest voor kennisrepresentatie zoals die wordt ontwikkeld in de werkgroep conceptueel modelleren. Arjan Loeffen vertelt over de mogelijkheden voor het leggen van relaties tussen modellen conform MIM.

18-10-2022

Architectuur als Linked Data

Het is belangrijk om architectuur op een goede manier te ontsluiten zodat het maximaal toegankelijk is voor alle doelgroepen. Tegelijkertijd zijn architectuurtalen zoals ArchiMate hier niet maximaal op gericht. Daarnaast zijn ze eigenlijk te abstract. Je kunt niet exact genoeg uitdrukken wat je precies probeert te modelleren en het resulterende model is voor meerdere uitleg vatbaar. Linked Data past goed op deze doelstellingen en maakt het eenvoudiger om meer toegankelijk en meer gericht informatie te definiëren en ontsluiten. In deze presentatie vertelt Danny Greefhorst meer over de motivatie achter het idee en laat hij een verdere uitwerking zien. Zo heeft hij bijvoorbeeld een mapping gemaakt van ArchiMate op veelgebruikte Linked Data vocabulaires. Daarnaast heeft hij een demonstrator gemaakt, waarin je kunt zien hoe je ArchiMate modellen kunt definiëren, verrijken en publiceren als Linked Data. Hij gaat ook in op hoe de Europese referentie-architectuur EIRA beschikbaar is als Linked Data.

Illustratie laten we kennismaken

Samen de toekomst realiseren?

Wij helpen uw organisatie met excelleren op het gebied van enterprise- en informatie­architectuur. In onze oplossingsgerichte werkwijze staat kennis delen centraal.

© ArchiXL  |  KvK 05084421