dienst

Architectuur­volwassen­heidsscan

Als CIO bent u verantwoordelijk voor het beheersbaar maken van de complexiteit in het ICT-landschap binnen uw organisatie. Uw architecten begeleiden daarom projecten met het schrijven van PSA’s en het vertalen van uw doelstellingen naar concrete projectrichtlijnen. Voor een succesvolle architectuur is meer nodig: zijn uw architecten een gelijkwaardige gesprekspartner? In hoeverre staat het topmanagement achter uw architectuurvisie? Onze architectuurvolwassenheidsscan geeft inzicht in uw positie.

Drie dimensies

Wij zien drie dimensies in het architectuurvak: architectuur maken, architectuur gebruiken en architectuur organiseren. Als deze drie met elkaar in evenwicht zijn, kunt u effectief én efficiënt architectuur bedrijven. Onze architectuurvolwassenheidsscan geeft aan hoe goed de architectuurfunctie in uw organisatie is ontwikkeld. De scan biedt concrete aanbevelingen deze op een hoger plan te brengen. Onze aanbevelingen zijn gericht op de wensen van uw organisatie, rekening houdend met cultuur, omvang en sector.

Interviews

De basis van onze aanpak is een architectuurvolwassenheidsmatrix. Hierbij hoort een lijst met stellingen over architectuur in uw organisatie. We beantwoorden deze stellingen door interviews te houden met makers en gebruikers van de architectuur. We berekenen de score voor de organisatie als geheel en bepalen de verschillen tussen de doelgroepen.

Beoordeling

We beoordelen een aantal architectuurproducten, zoals uw doelarchitectuur en PSA's. We toetsen op doelgerichtheid, begrijpelijkheid, inhoudelijke juistheid en traceerbaarheid van ontwerpkeuzes. De uitkomst in combinatie met de interviews bepaalt het totale volwassenheidsniveau. Tot slot stellen we naast de eindscore ook de gewenste score vast. Uit het verschil volgen de speerpunten voor verbetering. We geven daarbij concrete en direct toepasbare verbeteradviezen.

Illustratie conversatie met telefoon
Een succesvolle architectuur? Doe de architectuur­volwassen­heidsscan!

Neem contact op met ons op en ontdek wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.

© ArchiXL  |  KvK 05084421