dienst

Inrichten architectuurfunctie

Is architectuur al onderdeel van uw dagelijkse werkwijze?

Processen, rollen en verantwoordelijkheden

Wij helpen u architectuur in te bedden in uw organisatie. We definiëren rollen, taken en bevoegdheden en maken die onderdeel van uw bestaande veranderprocessen. We ontwerpen een werkwijze die past bij uw organisatie. We gaan daarbij uit van bestaande architectuurmethoden zoals TOGAF, BIP en of DYA. De elementen zijn processen, rollen en producten.

We implementeren architectuur als concrete bijdrage aan uw bedrijfsdoelstellingen. Kenmerkend voor onze aanpak is een aantal vaste waarden: pragmatisch, interactief en concreet. 

Wij weten hoe architectuur in verschillende organisaties is ingericht en het meest effectief is. Wat wilt u precies met architectuur bereiken? Wat is uw visie, uw strategie en wat zijn de doelstellingen van uw organisatie? We creëren een maatwerkaanpak die voor u werkt.

Meten, bijsturen en ontwikkelen

We stellen praktische KPI’s om effecten te meten en bij te kunnen sturen. Daarmee laten we zien wat architectuur in de praktijk bijdraagt aan uw organisatie. Met behulp van gerichte trainingen ontwikkelen we de vaardigheden van uw medewerkers.

 Het doel is dat uw organisatie zelfstandig architectuur kan inzetten als stuurmiddel.

Illustratie stel je vraag
Architectuur­denken onderdeel maken van de dagelijkse praktijk?

Neem contact met ons op en ontdek wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.

© ArchiXL  |  KvK 05084421