product

BegrippenXL™ thesaurusplatform

Wordt er in uw organisatie of domein één en dezelfde taal gesproken? Is het duidelijk wat de gegevens in uw systeem, rapportage of dashboard betekent? Heeft u al een business glossary als basis voor datamamagement?

Maak begrippen toegankelijk

BegrippenXL™ is een platform voor het publiceren van begrippen. Het maakt kennis over wat woorden precies betekenen expliciet en zorgt ervoor dat mensen dezelfde taal kunnen spreken. De begrippen kunnen op uitgebreide manier worden beschreven, aan elkaar worden gerelateerd en doorzocht. Het platform is gebaseerd op standaard open source software en wordt aangeboden ‘as a Service’.

Publiceer begrippen

Door begrippen breed te publiceren zorg je ervoor dat mensen ze kunnen vinden. Het platform is geoptimaliseerd op het op een gebruikersvriendelijke manier ontsluiten van begrippen. Het maakt het mogelijk om begrippen en hun onderlinge relaties uitgebreid te beschrijven, en zonodig ook zelf eigenschappen hiervoor toe te voegen. Hierdooor is er maximaal ruimte om betekenis te geven aan woorden. Bij elk begrip wordt ook een contextdiagram getoond waardoor je snel zicht krijgt op gerelateerde begrippen. Begrippen kunnen ook worden gepubliceerd in de algemene BegrippenXL™website, waardoor ze ook breder vindbaar zijn.

Begrip
Navigeren

Navigeren en zoeken van begrippen

Het is mogelijk om op allerlei manieren te navigeren door begrippen: alfabetisch, per groep of hiërarchisch volgens de gedefinieerde thesaurus. Daarnaast is er een uitgebreide zoekmogelijkheid waarmee begrippen kunnen worden gevonden in de volledige verzameling van begrippen. In de algemene BegrippenXL™ website kunnen gebruikers door begrippen in alle aanwezige begrippenkaders zoeken. 

Beheer begrippen

Er is ook een losse module beschikbaar waarmee begrippen kunnen worden ingevoerd en beheerd. Deze begrippeneditor ondersteunt ook de nieuwe Nederlandse standaard voor het beschrijven van begrippen (NL-SBB). Alle door de standaard beschreven eigenschappen worden ondersteund en het is ook mogelijk om eigenschappen meertalig te definiëren. Op deze manier heeft u één geïntegreerde omgeving beschikbaar voor zowel het beheren en publiceren van begrippen.

Editor
UploadPortaal

Upload zelf

Bij het platform wordt een uploadportaal beschikbaar gesteld waarin u begrippenkaders zelf kunt uploaden via een bestand en kunt activeren. Het is ook mogelijk om bestanden direct uit GitHub of de begrippeneditor in te lezen. Alle veelvoorkomende Linked Data formaten zoals TTL en RDF/XML worden ondersteund. Er worden in dit portaal ook een aantal geautomatiseerde controles uitgevoerd, zodat de begrippen voldoen aan een aantal basiskwaliteitseisen. Deze controles zijn zelf te configureren. Er is ook ondersteuning voor grote bestanden. Er is in het uploadportaal ook inzicht in de eerder uitgevoerde uploads.

Productvideo

Begrippenxl screendump
Illustratie conversatie met telefoon
Behoefte aan een demo of meer informatie?

Neem contact met ons op en we vertellen u graag meer over het platform, de mogelijkheden en de kosten.

© ArchiXL  |  KvK 05084421