boek

Beter met architectuur

Het boek ‘Beter met architectuur’ is een publicatie van de werkgroep ‘Architectuur in het zorgdomein’ van het NAF. De werkgroep stelt zich ten doel kennisdeling op het gebied van informatiearchitectuur in de zorgsector te bevorderen. ArchiXL is in de werkgroep vertegenwoordigd door principal consultant Erwin Oord. Erwin heeft als medeauteur een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het boek.

Boek - beter met architectuur

Dit boek heeft als belangrijkste doel om bestuurders en professionals in de zorgsector, zorgverzekeraars en zorgontvangers (‘patiënten’) te overtuigen van de noodzaak van een integrale aanpak van de informatievoorziening voor de zorgsector. Het boek legt daartoe in begrijpelijke taal uit wat de bijzondere aspecten zijn die de zorgsector maken tot een unieke sector en wat de ontwikkelingen zijn die nu al plaatsvinden of die nog gaan komen. Het legt ook uit wat informatiearchitectuur eigenlijk is en welke bijdrage het kan leveren aan een integrale aanpak om op die ontwikkelingen regie te kunnen voeren.

De auteurs hebben ervoor gekozen de verschillende doelgroepen ieder afzonderlijk te benaderen. Er is een hoofdstuk gericht op beleidsmakers en bestuurders van zorginstellingen. Dat hoofdstuk laat zien hoe architectuur helpt meer grip te krijgen op de ontwikkelingen die in de sector plaatsvinden. In een ander hoofdstuk wordt zorgverleners voorgehouden hoe architectuur kan helpen om alle vastgelegde informatie over een patiënt op het goede moment beschikbaar te hebben in de juiste vorm. Er is een hoofdstuk dat de ontvangers van zorg laat zien dat ook zij gebaat zijn bij goede architectuur, omdat dat de zorg veiliger en efficiënter maakt, bijvoorbeeld door de kans op uitlekken van vertrouwelijke patiëntgegevens te verkleinen. Een volgend hoofdstuk legt zorgverzekeraars uit dat architectuur zo bijdraagt aan betere zorg en kostenverlaging.

Het boek eindigt met een praktijkgerichte handleiding die betrokkenen laat zien hoe je doelgericht aan de slag kunt gaan. De insteek daarbij is dat alle architectuuractiviteiten snel resultaat moeten opleveren en dat kleine stappen daarom beter zijn dan een groot traject waarin alles anders moet.

Illustratie stel je vraag
Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Erwin Oord en ontdek wat hij voor uw organisatie kan betekenen.

© ArchiXL  |  KvK 05084421