Het Kadaster

ArchiXL develops creative solution for Kadaster

Ik ben onder de indruk van het analytisch vermogen, de geordende aanpak en de snelheid van werken van Danny Greefhorst van ArchiXL. Hij weet iedere keer snel tot de kern van een vraagstuk door te dringen.

Twee jaar heeft het Kadaster gewerkt aan de ontwikkeling van een dataplatform om een grote diversiteit aan geografische gegevens volgens internetstandaarden op een laagdrempelige manier beschikbaar te maken voor de samenleving.

“Wat begon als een vage opdracht met slechts enkele regels op papier, is mede dankzij denkwerk en procesbegeleiding van Danny Greefhorst uitgegroeid tot een zeer innovatief project”, aldus Leo van der Sluijs.

Als programmamanager van het Programma Omgevingswet onderschrijft Van der Sluijs in 2015 de noodzaak om als Kadaster een bijdrage te leveren aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het doel hiervan is om gegevens over de leefomgeving optimaal beschikbaar te stellen voor burgers, bedrijven en de overheid. In plaats van informatiebronnen alleen vrij te geven, groeit bij het Kadaster het idee om met nieuwe technologie een intelligent systeem te ontwikkelen dat zelfstandig antwoord kan geven op vragen van klanten.

“Hoe we deze ambitie concreet vorm moesten geven, wisten we toen nog niet. Mijn opdracht aan Danny Greefhorst was vaag en kwam eigenlijk neer op ‘Tom Poes verzin een list’. Ontwikkel voor ons een project waarvoor dit de opdracht is”, vertelt Van der Sluijs. ArchiXL gaat voortvarend van start met het inkaderen van de vraag, het bepalen van de context maar ook met het organiseren van sessies met medewerkers om beschikbare kennis en technologie in beeld te krijgen. Na deze inventarisatie wordt een technologische richting ingeslagen en eind 2015 vinden de eerste proeven in een testomgeving plaats.

Uniek innovatief project

Het management van het Kadaster is enthousiast en geeft akkoord voor het vervolg. In 2016 en 2017 krijgt de opdracht een meer projectmatige opzet waarbij voor vier periodes van een half jaar concrete businesscases worden gedefinieerd. Van der Sluijs: “ArchiXL heeft vooral meegedacht over de kaders en de uitgangspunten van de noodzakelijke architectuur. Samen hebben we de vertaalslag gemaakt van de wensen van de eindgebruikers naar de IT. Op basis hiervan zijn onze IT-experts het systeem gaan bouwen. Eind 2017 draagt het projectteam het resultaat over aan de bestaande lijnorganisatie, die het in beheer krijgt. We zijn samen een ontdekkingsreis gestart en Danny Greefhorst heeft ons tijdens die reis begeleid. Hij heeft veel denkwerk verricht en samen met anderen gezorgd dat wij uiteindelijk ‘de list’ gevonden hebben. Maar minstens zo belangrijk is z’n rol geweest als ambassadeur van het project binnen het Kadaster.”

Open databeleid

Van der Sluijs is er trots op dat klanten van het Kadaster de mogelijkheden van dit nieuwe dataplatform kunnen gebruiken in combinatie met de al bestaande services van Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). “Ontwikkelaars kunnen onze gegevens straks heel eenvoudig toepassen in applicaties, en dat is een technologische innovatie die naadloos aansluit bij het open databeleid van de Nederlandse overheid.” 

Architectuur voor informatiehuizen

De overheid heeft een belangrijke rol in het Digitaal Stelsel Omgevingswet weggelegd voor de zogenaamde informatiehuizen. Daarin wordt per sector informatie uit verschillende bronnen verzameld en gecoördineerd. Het Kadaster is beoogd ‘huismeester’ van de informatiehuizen Ruimte en Bouw. ArchiXL is inmiddels ook ingeschakeld om architectuur te ontwikkelen voor deze beide huizen. Het Kadaster wil hiermee onder andere informatie over bestemmingsplannen op een nieuwe manier ontsluiten. Van der Sluijs vertelt dat daarbij weer gebruik wordt gemaakt van de technologie van het ontwikkelde dataplatform. Het Kadaster werkt bij de ontwikkeling van het digitale stelsel samen met verschillende andere huismeesters, waaronder het RIVM. Ook deze organisatie heeft de expertise van ArchiXL inmiddels ingezet. “Danny Greefhorst heeft een huizen-overstijgend rapport opgeleverd over gegevenskwaliteit. Dit document zorgt ervoor dat de hele keten van de bij de Omgevingswet betrokken organisaties op dezelfde manier naar data kijkt. Daarvoor verdient hij een heel groot compliment”, besluit Van der Sluijs.

Over het Kadaster

Het Kadaster beheert registraties van vastgoed- en geo-informatie en verstrekt gegevens eruit. Het biedt daarnaast maatwerk en advies, ook internationaal. Door goede digitale informatievoorziening wil de organisatie gegevens over de leefomgeving optimaal beschikbaar stellen voor een grote diversiteit aan klanten.

Illustratie laten we kennismaken
Samen de toekomst realiseren?

Wij helpen uw organisatie met excelleren op het gebied van enterprise- en informatie­architectuur. In onze oplossingsgerichte werkwijze staat kennis delen centraal.

© ArchiXL  |  KvK 05084421