Logius

ArchiXL heeft Logius in korte tijd geholpen met het ordenen van haar architectuurproducten. De toepassing van een semantische wiki levert een belangrijke bijdrage aan het borgen van kennis in de organisatie.

Logius vindt het belangrijk om de producten die zij beheert meer onder architectuur te brengen. Een belangrijke slag daarbij is het beschrijven van de huidige architectuur en het beschrijven van de architectuurprincipes die richting geven aan de gewenste situatie.

ArchiXL heeft in twee weken tijd deze stap voor Logius gezet, waarbij tevens het architectuurraamwerk is bepaald en een semantische wiki is ingericht waarin al deze zaken in samenhang zijn beschreven.

Illustratie laten we kennismaken
Samen de toekomst realiseren?

Wij helpen uw organisatie met excelleren op het gebied van enterprise- en informatie­architectuur. In onze oplossingsgerichte werkwijze staat kennis delen centraal.

© ArchiXL  |  KvK 05084421