18-11-2011

Modern is niet altijd beter dan ouderwets

Neem nu het voorbeeld van realtime-integratie tegenover batch-integratie van informatiesystemen.

Integratie tussen systemen was vroeger doorgaans een batchproces dat werkte met behulp van nachtelijke bestandsoverdracht. Tegenwoordig volstaat dat mechanisme niet meer omdat we veelal behoefte hebben aan actuele gegevens. Een geldautomaat wil bijvoorbeeld het actuele saldo weten om te bepalen of iemand geld kan opnemen. Als dat saldo per direct wordt aangeleverd door een ander informatiesysteem, dan spreken we van realtime-integratie.

Hoewel realtime-integratie zonder meer een prachtige uitvinding is die onmisbaar is voor een moderne informatievoorziening en daarmee voor onze moderne maatschappij, wil dat niet zeggen dat realtime-integratie ook altijd de voorkeur verdient boven de traditionele batchgewijze integratie. Realtime stelt namelijk hoge eisen aan systemen en verbindingen, introduceert kwetsbaarheden en leidt in veel gevallen tot hogere kosten voor beheer en onderhoud.

De hoge eisen aan systemen en verbindingen ontstaan omdat het systeem dat informatie nodig heeft, niet kan functioneren wanneer het systeem dat die informatie moet leveren onbeschikbaar is. Dus als de geldautomaat “24x7” gebruikt kan worden door klanten van de bank, dan zal ook het systeem dat realtime saldo-informatie aanlevert continu beschikbaar moeten zijn. Is het dat niet, dan moeten speciale voorzieningen worden getroffen. Ook performance kan een uitdaging blijken, zeker wanneer gegevens bij de overdracht allerlei transformaties moeten ondergaan.

De kwetsbaarheden die realtime-integratie met zich meebrengt betreffen vooral de beveiliging. Als een systeem realtime bevraagd kan worden, kan het ook realtime onderuit gehaald worden. Dit is een van de redenen waarom managementinformatiesystemen nooit direct op een operationele database werken: als iemand een rapportage opvraagt die tot zware databasequery’s leidt, zou het operationele systeem –en de mensen die ermee werken– daar sterk onder lijden. En stel dat een boef de geldautomaat weet te hacken, dan is het risico reëel dat hij ook in het saldosysteem weet in te breken.

De hogere kosten voor beheer en onderhoud komen voort uit de maatregelen die nodig zijn om bovenstaande eisen en kwetsbaarheden het hoofd te bieden. Zo zal bijvoorbeeld een redundante omgeving de beschikbaarheid moeten garanderen, en kunnen extra beveiligingsmaatregelen nodig zijn om te voorkomen dat een informatie leverend systeem onderuit gehaald wordt.

Hoewel realtime-integratie in sommige gevallen noodzakelijk is, kan in sommige gevallen batch-integratie tegen lagere kosten een robuustere oplossing vormen. Dat geldt met name voor situaties waarin actualiteit van gegevens minder belangrijk is. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk wel het verzamelen van gegevens in een datawarehouse ten behoeve van periodieke rapportages.

Het is echter opvallend hoezeer mensen geneigd zijn te denken dat ‘moderne’ realtime-integratie in alle gevallen beter is dan ‘ouderwetse’ batch-integratie.

Erwin Oord (eoord@archixl.nl) is principal consultant en partner bij ArchiXL.

Interessant? Deel het!
Illustratie stel je vraag
Meer weten over deze blog?

Neem contact op met ons, we vertellen er graag meer over!

© ArchiXL  |  KvK 05084421