boek

Ruimte voor mens en organisatie - Visie en aanpak voor de digitale samenleving

De wereld verandert snel onder invloed van IT. Digitalisering raakt mensen en organisaties in hun hart en creëert een wereld van nieuwe mogelijkheden. Tegelijkertijd zien we de hoeveelheid informatie explosief groeien onder invloed van digitalisering. De combinatie van alom tegenwoordige digitalisering en de overvloed aan informatie heeft een nieuwe – digitale – ruimte doen ontstaan. Dit creëert kansen maar roept ook fundamentele vragen op. In de digitale ruimte blijken subruimtes te bestaan. Deze ruimtes vragen een nieuwe kijk op de wereld. Zonder goede afspraken kan een digitale samenleving ook ontsporen. Digitale feiten zijn nauwelijks meer zichtbaar en veranderen met de snelheid van het licht. We moeten werken naar een nieuw evenwicht in de digitale samenleving. Daarbij dient de mens centraal te staan tussen organisatiedoelen en technische mogelijkheden.

Boek - ruimte voor mens en organisatie

Dit boek plaatst belangrijke IT-ontwikkelingen in perspectief. Het geeft inzicht in de impact van ontwikkelingen op mens en organisatie. Het laat zien hoe je nieuwe mogelijkheden kunt creëren als je redeneert vanuit de passie van mensen en organisaties. Het biedt ook concrete handvatten voor het vormgeven van de digitale samenleving. Modellen geven inzicht in de keuzes die mens en organisatie kunnen maken. Het beschrijft een aanpak om te komen tot een visie hoe je als organisatie duurzaam kunt functioneren in de dynamiek van de digitale wereld. De aanpak verkent de nieuwe identiteit van organisaties in de digitale wereld en de manier waarop informatie en mensen daaraan bijdragen. Vanuit deze inzichten kan je de ruimte creëren voor mensen om succes te boeken, gemobiliseerd en gefaciliteerd met informatie en technologie.

Het boek is een combinatie van beeldvorming en praktijk. Het biedt allerlei beelden en zoekt het gesprek met de lezer om zelf de veranderende wereld beter te leren begrijpen. Concrete ontwikkelingen zoals het Internet der Dingen, Big Data, Cloud Computing en Social media worden in perspectief geplaatst. Bekende modellen zoals het Business Model Canvas krijgen een nieuwe toepassing begeleid met concrete voorbeelden uit de praktijk.

Illustratie stel je vraag
Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Danny Greefhorst en ontdek wat hij voor uw organisatie kan betekenen.

© ArchiXL  |  KvK 05084421