boek

Wegwijzer voor methoden bij enterprise-architectuur

Het boek ‘Wegwijzer voor methoden bij enterprisearchitectuur’ is een publicatie van de afdeling Architectuur van het NGI. ArchiXL is in die werkgroep vertegenwoordigd door principal consultants Erwin Oord en Sander Rodenhuis. Beiden hebben als medeauteur een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het boek.

Boek - wegwijzer voor methoden bij enterprise-architectuur

Dit boek heeft als belangrijkste doel om architecten te ondersteunen bij het kiezen van een methode voor enterprise-architectuur. Ook biedt het een helpende hand bij het gebruiken van de gekozen methode. Naast de primaire doelgroep, de architect, is dit boek uitermate geschikt als instructiemateriaal voor studenten en biedt het opdrachtgevers en andere belanghebbenden van architectuurprojecten inzicht in het vakgebied en de gereedschappen van de architect.

Het boek begint met een uitgebreide uitleg over enterprise-architectuur en over het nut van architectuurmethoden. Tevens wordt een historisch overzicht gegeven van de opkomst van de diverse architectuurmethoden. Vervolgens wordt het vergelijkingsmodel verklaard dat gebruikt wordt voor het vergelijken van de elf methoden voor enterprise-architectuur.

Het belangrijkste deel van het boek is gereserveerd voor de elf methoden. Die methoden zijn respectievelijk het Amsterdams raamwerk voor informatiemanagement; ANSI/IEEE 1471-2000; ArchiMate; BIP; DEMO; Dragon1; DYA; IAF; RUP; TOGAF; en Zachman. Elke methode krijgt een beschrijving met daarin zowel de karakteristieke kenmerken alsook doel en toepasbaarheid in de praktijk. Ook wordt elke methode gescoord op een zestal dimensies. Een apart hoofdstuk toont die scores naast elkaar in een aantal overzichtelijke grafische weergaven, wat sterke en zwakke kanten zichtbaar maakt. Dat helpt de lezer die zelf een methode wil gebruiken in het kiezen van juist die methode die het beste aansluit bij de situatie en de cultuur van de organisatie. Tot slot geeft het boek een aantal nuttige tips bij het kiezen van een architectuurmethode.

Illustratie stel je vraag
Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Erwin Oord en ontdek wat hij voor uw organisatie kan betekenen.

© ArchiXL  |  KvK 05084421