VO-raad

ArchiXL heeft de onderwijsbehoefte van de scholen vertaald naar een professionele ICT informatievoorziening. ArchiXL heeft Vensters voor Verantwoording niet alleen begeleid bij de opzet van de architectuur, maar ook bij de implementatie daarvan. Dat heeft geresulteerd in een succesvol project waarin de juiste balans is gevonden tussen methodisch werken onder architectuur en pragmatiek.

Vensters voor Verantwoording is een project van de VO-raad, waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor Voortgezet Onderwijs, wordt verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van o.a. DUO (voorheen Cfi), Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Scholen kunnen vervolgens de gegevens publiceren op hun website. Resultaten worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Scholen kunnen ook een toelichting geven. Het resultaat is een genuanceerd, compleet en actueel beeld van het onderwijs. Op basis van Vensters voor Verantwoording kunnen scholen het gesprek aangaan met hun belanghebbenden.

Illustratie laten we kennismaken
Samen de toekomst realiseren?

Wij helpen uw organisatie met excelleren op het gebied van enterprise- en informatie­architectuur. In onze oplossingsgerichte werkwijze staat kennis delen centraal.

© ArchiXL  |  KvK 05084421