07-08-2023

Waarom is informatiemodelleren belangrijk?

Informatiemodelleren 2.1

In de vorige blogpost zijn we ingegaan op wat informatiemodelleren is, maar om jullie geheugens op te frissen nog een kleine herhaling. Informatiemodelleren is het beschrijven van de gegevens die nodig zijn voor een bepaald doel, zoals een website, een app of een rapport. Gegevens zijn bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, bestellingen, voorraden, enzovoort. Informatiemodelleren heeft vele voordelen, zowel voor de analyse als voor de realisatie van informatievoorziening. We noemen er hier een aantal.

Een duidelijke scope

Een informatiemodel geeft een overzicht van alle relevante gegevens binnen een bepaalde context. Het helpt om af te bakenen wat wel en wat niet binnen het domein valt, en om prioriteiten te stellen. Bijvoorbeeld, als je een website wilt maken voor een webshop, dan moet je weten welke gegevens je nodig hebt over de producten, de klanten, de bestellingen, de betalingen, enzovoort. Je hoeft je niet bezig te houden met gegevens die niet relevant zijn voor jouw doel, zoals de salarissen van de medewerkers of de verjaardagen van de leveranciers.

Minder kosten

Een informatiemodel voorkomt dat er overbodige of ontbrekende gegevens worden gedefinieerd, die later voor problemen kunnen zorgen. Het bespaart tijd en geld bij het ontwerpen, bouwen en onderhouden van systemen. Bijvoorbeeld, als je een app wilt maken voor een restaurant, dan moet je weten welke gegevens je nodig hebt over het menu, de reserveringen, de recensies, enzovoort. Je wilt niet dat je later ontdekt dat je belangrijke gegevens bent vergeten, zoals de allergenen of de openingstijden. Dat zou betekenen dat je je app moet aanpassen of opnieuw moet bouwen.

Zicht op complexiteit

Een informatiemodel maakt de complexiteit van het domein inzichtelijk, voordat er wordt begonnen met het bouwen van systemen. Het helpt om risico's te identificeren en te beheersen, en om alternatieven te evalueren. Bijvoorbeeld, als je een rapport wilt maken voor een school, dan moet je weten welke gegevens je nodig hebt over de leerlingen, de docenten, de vakken, de cijfers, enzovoort. Je wilt ook weten hoe deze gegevens met elkaar samenhangen en welke regels er gelden. Dat kan best ingewikkeld zijn. Een informatiemodel helpt je om dit overzichtelijk te maken en om te kiezen voor de beste oplossing.

Betere datakwaliteit

Een informatiemodel legt vast aan welke regels gegevens moeten voldoen, zoals definities, formaten, validaties en verplichtingen. Dit verbetert de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens. Bijvoorbeeld, als je een formulier wilt maken voor een enquête, dan moet je weten welke gegevens je wilt verzamelen en hoe je ze wilt verwerken. Je wilt ook dat de gegevens correct en compleet zijn. Een informatiemodel helpt je om dit te waarborgen door aan te geven wat elk gegeven betekent, hoe het eruit moet zien, wat het mag of moet bevatten en hoe het moet worden ingevuld.

Betere documentatie

Een informatiemodel geeft betekenis aan gegevens, door ze te koppelen aan concepten uit het domein dat je wil modelleren. Het informatiemodel brengt de afhankelijkheden en relaties tussen gegevens in kaart. Ook worden alle gegevens in een informatiemodel voorzien van een definitie. Dit vergemakkelijkt de communicatie en het begrip tussen belanghebbenden. Bijvoorbeeld, als je een database wilt maken voor een bibliotheek, dan moet je weten welke gegevens je nodig hebt over de boeken, de leden, de uitleningen, enzovoort. Je wilt ook dat iedereen die met deze gegevens werkt dezelfde taal spreekt en dezelfde betekenis geeft aan deze gegevens. Een informatiemodel helpt je om dit te bereiken door te laten zien wat elk gegeven inhoudt, hoe het zich verhoudt tot andere gegevens en hoe het wordt gebruikt.

Interoperabiliteit en consistentie

Een informatiemodel biedt een gemeenschappelijk referentiekader voor gegevens, waardoor ze makkelijker kunnen worden uitgewisseld en hergebruikt. Het zorgt ook voor consistentie en eenduidigheid in de benaming en interpretatie van gegevens. Bijvoorbeeld, als je een website wilt koppelen aan een app, dan moet je weten welke gegevens je wilt delen en hoe je ze wilt presenteren. Je wilt ook dat de gegevens op beide platforms hetzelfde betekenen en hetzelfde worden genoemd. Een informatiemodel helpt je om dit te realiseren door te zorgen voor een gestandaardiseerde en uniforme manier van omgaan met gegevens.

Samenvattend kunnen we zeggen dat informatiemodelleren een nuttige techniek is om de gegevens die nodig zijn voor een bepaald doel te beschrijven en te structureren. Het levert vele voordelen op, zoals een duidelijke scope, minder kosten, zicht op complexiteit, betere datakwaliteit, betere documentatie en interoperabiliteit en consistentie. In de volgende blogpost zullen we ingaan op hoe je een informatiemodel kunt maken en welke stappen je daarvoor moet volgen. Blijf dus lezen!

Meer weten?

Schrijf je in voor onze modelleerTraining

Over de auteur

Interessant? Deel het!
Illustratie stel je vraag
Meer weten over deze blog?

Neem contact op met ons, we vertellen er graag meer over!

© ArchiXL  |  KvK 05084421