30-06-2022

Support for Stichting StukjeNatuur

This news item is written in Dutch. An English version might be included, but this is not certain. In the meantime, here is the Dutch version.

ArchiXL is een partnerschap aangegaan met Stichting StukjeNatuur. Deze stichting is een non-profit organisatie van gedreven natuurliefhebbers die zich inzet voor hoogwaardige natuurontwikkeling door heel Nederland. De belangrijkste activiteit is het financieren van natuurontwikkeling met gelden verkregen uit donaties.

Net als vele anderen maken we ons bij ArchiXL zorgen over veranderingen in klimaat en leefomgeving. We trachten daarom onze ‘footprint’ zoveel mogelijk te beperken. Onze servers worden beheerd in CO2-neutrale datacenters. We stimuleren thuiswerken. En nu financieren we natuurontwikkeling via Stichting StukjeNatuur.

Het leuke van Stichting StukjeNatuur is dat deze kleinschalige organisatie van enthousiastelingen zich richt op natuurontwikkeling in Nederland. Met het aanplanten en langdurig onderhouden van bossen in Nederland slaan we twee vliegen in een klap: we leveren een bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering én we maken ons eigen land een stukje mooier.

Met onze bijdrage worden jaarlijks honderden bomen aangeplant in de Brabantse bossen. De nieuwe aanplant wordt minimaal 50 jaar onderhouden conform de afspraken met het FSC en StukjeNatuur, zodat sprake is van serieuze en langdurige vastlegging van CO2.

Bezoek ook de website van Stichting StukjeNatuur Voor meer informatie over het werk van de stichting.

Interesting? Share it!
Illustratie stel je vraag
Want to know more about this article?

Contact us, we will be happy to tell you more!

© ArchiXL  |  Chamber of Commerce  05084421