19-10-2022

Architecture as Linked Data

[Dutch only] Het is belangrijk om architectuur op een goede manier te ontsluiten zodat het maximaal toegankelijk is voor alle doelgroepen. Tegelijkertijd zijn architectuurtalen zoals ArchiMate hier niet maximaal op gericht.

Unfortunately, this news item is only available in Dutch.

Op 18 oktober heeft Danny Greefhorst een presentatie verzorgd over het onderwerp. In deze presentatie vertelt hij meer over de motivatie achter het idee en laat hij een verdere uitwerking zien. Zo heeft hij bijvoorbeeld een mapping gemaakt van ArchiMate op veelgebruikte Linked Data vocabulaires. Daarnaast heeft hij een demonstrator gemaakt, waarin je kunt zien hoe je ArchiMate modellen kunt definiëren, verrijken en publiceren als Linked Data. Hij gaat ook in op hoe de Europese referentie-architectuur EIRA beschikbaar is als Linked Data.

Op 18 oktober heeft Danny Greefhorst een presentatie verzorgd over het onderwerp. In deze presentatie vertelt hij meer over de motivatie achter het idee en laat hij een verdere uitwerking zien. Zo heeft hij bijvoorbeeld een mapping gemaakt van ArchiMate op veelgebruikte Linked Data vocabulaires. Daarnaast heeft hij een demonstrator gemaakt, waarin je kunt zien hoe je ArchiMate modellen kunt definiëren, verrijken en publiceren als Linked Data. Hij gaat ook in op hoe de Europese referentie-architectuur EIRA beschikbaar is als Linked Data.

Interesting? Share it!
Illustratie stel je vraag
Want to know more about this article?

Contact us, we will be happy to tell you more!

© ArchiXL  |  Chamber of Commerce  05084421